Tocynnau

£65 y person am y penwythnos cyfan
gostyngiad o£55 (myfyrwyr, pensiynwyr)
£45 grwpiau o 10 neu fwy
£40(gostyngiad £35) tocyn

Nid yw’r prisiau’n cynnwys cinio neu luniaeth. Rhaid archebu llety ar wahân, gweler isod.

Cofrestru Diddordeb Yma

Tocynnau