Llety

Mae nifer cyfyng o ystafelloedd hunan-arlwyol (rhai sengl yn unig) wedi eu neilltuo ar gyfer yr ŵyl ar gampws y Brifysgol – er mwyn manteisio ar y pris gostyngedig o £28.80 y person y noson, ffoniwch 01970 623232 neu e-bostiwch jyr@aber.ac.uk.

Felly gallwch ddod am y penwythnos cyfan gan gynnwys llety am ddim ond £117.60 / £107.60 myfyrwyr, pensiynwyr a grwpiau – bargen!

Hefyd mae digon o lety ar gael yn y dref a’r ardal gyfagos – ymwelwch â ddolen hon am opsiynau neu ffoniwch y Swyddfa Dwristiaeth ar 01970 612125. Noder, rhaid archebu llety ar wahân ac nid yw’n gynwysiedig yn nhocyn yr ŵyl.

Llety