Ein lleoliad

Cynhelir yr ŵyl yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth, un o’r canolfannau celf mwyaf yn y DU. Yn adran o Brifysgol Aberystwyth, fe’i lleolir ar ganol campws y Brifysgol gyda golygfeydd ysblennydd ar draws Bae Ceredigion. Mae cyfleusterau’r Ganolfan yn cynnwys bwytai a barrau, siop lyfrau, siop grefft a dylunio a digon o barcio am ddim. Mae gorsaf drên Aberystwyth tua 5 munud i ffwrdd ar y bws neu mewn tacsi.

View map

Close